Można nas znaleźć pod adresem:

Matrix Usługi Informatyczne
Dariusz Kuliś
07-411 Rzekuń
Ławy, ul. Miła 5
tel. (29) 764 39 50
tel. 692 462 037, 660 506 990
NIP: 758-153-91-40
REGON: 550347775
email: darek.kulis@gmail.com